تبلیغات
سایت مجتمع آموزشی سادات - Proxy server چیست ؟
تاریخ : چهارشنبه 16 آذر 1390 | 01:24 ب.ظ | نویسنده : قدرت دستفال
server نرم‌افزاری است که در یک شبکه حد واسط بین اینترنت و کاربران واقع‌می‌شود. فلسفه ایجاد Proxy server قراردادن یک خط اینترنت دراختیار تعداد بیش از یک نفر استفاده کننده در یک شبکه‌بوده است.

یک کاربرد Proxy server‌ها ، همان به اشتراک گذاشتن یک خط اینترنت برای چند کاربر‌است که باعث کاهش هزینه و کنترل کاربران و همچنین ایجاد امنیت بیشتر می‌شود. کاربرد دوم Proxy server‌ها ، در سایتهای اینترنتی به عنوان firewallمی‌باشد. کاربرد سوم که امروزه از آن بسیار استفاده می‌شود، caching اطلا‌عات است.

باتوجه به گران‌بودن هزینه استفاده از اینترنت و محدود‌بودن پهنای باند ارتباطی برای ارسال و دریافت‌اطلا‌عات ، معمولا‌ً نمی‌توان به اطلا‌عات موردنظر‌در زمان کم و با سرعت مطلوب دست‌یافت. امکان caching اطلا‌عات ، برای کمک به رفع این مشکل درنظر‌گرفته‌شده است.

آینده Wireless

نسل سوم شبکه ها ، G3 ، نسل آینده شبکه های Wireless نامگذاری شده است. سیستم های G3 کمک می کنند تا صدا و تصویر و داده را با کیفیت مناسب و به سرعت انتقال دهیم.


طبقه بندی: کامپیوتر،

  • قیمت روز
  • تمپ بلاگ
  • ضایعات